अन्नपूर्ण मा.बि धारापानी काे ४ काेठे पक्कि भवनकाे ढलान कार्य काे पुव सन्ध्यामा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण