सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी बाेलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ( ठेक्का न‌ं. ४६-४८ सम्मको)

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सँसाेधित सूचना (ठेक्का नं. ४३ देखि ४५ सम्म)

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना (ठेक्का नं. ४३,४४ र ४५ सम्मको)

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना ( ठेक्का न‌ं. ३४-३८ सम्मको)

बोलपत्र स्वीकृतीकाे लागि छनाैट भएकाे सूचना (ठेक्का नं. २९, ३० र ३१ )

दस्तावेज: 

Pages