सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी बाेलपत्र सम्बन्धी सूचना (ठेक्का नं. ३० सडक कालाे पत्रे र ३१ विधुत पाेल सप्लाइ)

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना ठेक्का न‌ं. 20 औषधी आपूर्ती कार्य

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृतीकाे लागि छनाैट भएकाे सूचना ठेक्का नं. १९/२०७५/०७६

दस्तावेज: 

दरभाउपत्र स्वीकृतीकाे सूचना ठेक्का न‌ं. 25-28

दस्तावेज: 

दरभाउपत्र स्वीकृतीकाे सूचना ठेक्का न‌ं. 21-22

दस्तावेज: 

Pages