सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी बाेलपत्र सम्बन्धी सूचना । ठेक्का न‌ं. १९/०७५/७६

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना (ठेक्का नं.१६, १७, र १८)

दस्तावेज: 

ढुङगा गिट्टी वालुवा संकलन तथा निकासी कर सम्बन्धी दाेश्राे पटक प्रकाशित सूचना ।

ठेक्का नं.१४ र १५ काे दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना ।

बाेलपत्र दाखिला गर्ने मिति र खाेल्ने मिति संशाेधन सम्बन्धमा

यस कार्यालयबाट मिति 2075/7/21 गते मेचीकाली राष्टीय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचनाकाे ठेक्का न‌. BMA/W/RM/13/2075/2076  काे  बाेलपत्र दाखिला गर्ने मिति र खाेल्ने मिति सार्वजिनक विदाका दिन परेकाेले संशाेधन गरीएकाे व्यहाेरा सबैमा जानकारी गराइन्छ । 

Pages