भुमिकास्थान नगरपालिकामा मिति २०७५/०६/१६ गते "एकिकृत सहरी विकास योजना तर्जुमा" (IUDP) सम्बन्धि क्षेत्रगत विकास योजना कार्यशाला सम्पन्न !