भूमिकास्थान नगरपालिकामा मिति २०७६/०८/०६ गतेका दिन समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सम्पन्न भयो !