भूमिकास्थान नगरपालिका अन्तर्गतका बिद्धयालयहरुको बार्षिक परीक्षा सम्बन्धि अन्तरक्रिया तथा आगामी शैक्षिक योजना निर्माण सम्बन्धि कार्यक्रम सम्पन्न !