सूचना तथा समाचार

आ.व. २०७६ आवास पुर्णनिर्माण तथा प्रवलिकरण संम्बन्धि भुमिकास्थान नगरपालिकाको प्रोफाइल

आ.व. २०७६ आवास पुर्णनिर्माण तथा प्रवलिकरण संम्बन्धि भुमिकास्थान नगरपालिकाको प्रोफाइल

भुमिकास्थान नगरपालिकाबाट प्रकाशित ना.प. स्वा. प्रा. को लिखित परिक्षा स्थगित गरिएको सूचना !!!

दस्तावेज: 

लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

बेरोजगारहरुको लागि अनलाइन दरखास्त फारम भर्ने म्याद थप भएको बारे !

Pages