सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सँसाेधित सूचना (ठेक्का नं. ४३ देखि ४५ सम्म)

७५/७६ 04/15/2019 - 08:41 PDF icon notice-43-45 revised.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना (ठेक्का नं. ४३,४४ र ४५ सम्मको)

७५/७६ 04/09/2019 - 14:35

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना ( ठेक्का न‌ं. ३४-३८ सम्मको)

७५/७६ 03/29/2019 - 15:14

बोलपत्र स्वीकृतीकाे लागि छनाैट भएकाे सूचना (ठेक्का नं. २९, ३० र ३१ )

७५/७६ 03/18/2019 - 06:33 PDF icon 29-31 ashaya ko notice.pdf

सिलबन्दी बाेलपत्र सम्बन्धी सूचना (ठेक्का नं. ३९ देखि ४२ सम्म)

७५/७६ 03/05/2019 - 07:10 PDF icon Notice 39-42.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना (ठेक्का नं. ३४ देखि ३८ सम्म)

७५/७६ 03/04/2019 - 11:15 PDF icon notice-34-38.pdf

बाेलपत्रपत्र सम्बन्धी सूचना ठेक्का न. 32 र 33

७५/७६ 02/25/2019 - 15:01 PDF icon notice-32-33.pdf

खुल्ला दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 02/10/2019 - 08:06 PDF icon quation notice.pdf

बोलपत्र स्वीकृतीकाे लागि छनाैट भएकाे सूचना ठेक्का नं. २३ र २४

७५/७६ 01/31/2019 - 08:34 PDF icon bolpatra accept.pdf

सिलबन्दी बाेलपत्र सम्बन्धी सूचना (ठेक्का नं. ३० सडक कालाे पत्रे र ३१ विधुत पाेल सप्लाइ)

७५/७६ 01/27/2019 - 20:09 PDF icon notice-30,31.pdf

Pages