सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी बाेलपत्र सम्बन्धी सूचना (ठेक्का नं. ३९ देखि ४२ सम्म)

७५/७६ 03/05/2019 - 07:10 PDF icon Notice 39-42.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना (ठेक्का नं. ३४ देखि ३८ सम्म)

७५/७६ 03/04/2019 - 11:15 PDF icon notice-34-38.pdf

बाेलपत्रपत्र सम्बन्धी सूचना ठेक्का न. 32 र 33

७५/७६ 02/25/2019 - 15:01 PDF icon notice-32-33.pdf

खुल्ला दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 02/10/2019 - 08:06 PDF icon quation notice.pdf

बोलपत्र स्वीकृतीकाे लागि छनाैट भएकाे सूचना ठेक्का नं. २३ र २४

७५/७६ 01/31/2019 - 08:34 PDF icon bolpatra accept.pdf

सिलबन्दी बाेलपत्र सम्बन्धी सूचना (ठेक्का नं. ३० सडक कालाे पत्रे र ३१ विधुत पाेल सप्लाइ)

७५/७६ 01/27/2019 - 20:09 PDF icon notice-30,31.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना ठेक्का न‌ं. 20 औषधी आपूर्ती कार्य

७५/७६ 01/23/2019 - 19:35 PDF icon Tender no 20 Medicine.pdf

बोलपत्र स्वीकृतीकाे लागि छनाैट भएकाे सूचना ठेक्का नं. १९/२०७५/०७६

७५/७६ 01/18/2019 - 04:15 PDF icon आशय पत्र.pdf

दरभाउपत्र स्वीकृतीकाे सूचना ठेक्का न‌ं. 25-28

७५/७६ 01/17/2019 - 13:00 PDF icon 25-28.pdf

दरभाउपत्र स्वीकृतीकाे सूचना ठेक्का न‌ं. 21-22

७५/७६ 01/17/2019 - 12:58 PDF icon 21-22.pdf

Pages