FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएकाे सम्बन्धी सूचना (भगवती आ.वि) ७७/७८ 2021-06-08 सूचना तथा समाचार
किसान सूचीकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलक छनोट सम्बन्धी सूचना ७७/७८ 2021-06-08 सूचना तथा समाचार
नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धमा (हे.अ. र अ.न.मी.) २०७८.०२.२४ ७७/७८ 2021-06-07 सूचना तथा समाचार
लिखित परीक्षाकाे नतिजा सम्बन्धमा ७७/७८ 2021-06-07 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएकाे सम्बन्धी सूचना २०७८.०२.२१ ७७/७८ 2021-06-04 सूचना तथा समाचार
HA, AHW, ANM काे लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना २०७९.०२.१७ ७७/७८ 2021-05-31 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना ७७/७८ 2021-05-31 सूचना तथा समाचार
HA, AHW, ANM काे परीक्षा सम्बन्धी सूचना २०७९.०२.१६ ७७/७८ 2021-05-30 सूचना तथा समाचार
बाेलपत्र स्वीकृतीका लागि छनाेट भएकाे सूचना २०७८.२.१४ ७७/७८ 2021-05-28 सूचना तथा समाचार
बाेलपत्र स्वीकृतीका लागि छनाेट भएकाे सूचना २०७८.२.१३ ७७/७८ 2021-05-27 सूचना तथा समाचार

Pages