सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (ठेक्का नं. २४,२५,२६,२७,२८,२९ र ३२)

७६/७७ 01/09/2020 - 13:35

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट भएको सूचना !!

७६/७७ 11/24/2019 - 16:31

बोलपत्र स्विकृतको लागि छनौट भएको बारे !

७६/७७ 11/18/2019 - 14:27

बोलपत्र स्विकृतको लागि छनौट भएको बारे !

७६/७७ 09/27/2019 - 14:49 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना (ठेक्का नं. ४४,५१,५५र ५६)

७५/७६ 06/05/2019 - 15:49 PDF icon notice-44.51.55-56.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना (ठेक्का नं. ४५,४९,५०,५२,५३)

७५/७६ 06/04/2019 - 15:50 PDF icon CCF06042019.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृतीको लागि छनौट भएको सूचना (ठेक्का नं.४६,४७,४८)

७५/७६ 05/27/2019 - 10:41

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना (ठेक्का नं. ४३ )

७५/७६ 05/16/2019 - 08:17 PDF icon 43.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना (ठेक्का नं. ४४, ४५, ४९ देखि ५४ सम्म)

७५/७६ 05/16/2019 - 08:13 PDF icon notice-44-45&49-54.pdf

सिलबन्दी बाेलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ( ठेक्का न‌ं. ४६-४८ सम्मको)

७५/७६ 04/24/2019 - 14:57 PDF icon CCF04242019_0002.pdf

Pages