FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना । ०७९/८० 2022-07-28 सूचना तथा समाचार
दरभाउ पत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सम्बन्धी सूचना ठेक्का नं. ६९‚ ७२ र ७३ ०७९/८० 2022-07-27 सूचना तथा समाचार
बार्षिक विवरण सहितको स्वत: प्रकाशन २०७९ ०७९/८० 2022-07-26 सूचना तथा समाचार
स्वत: प्रकाशन २०७९ (२०७९ बैशाख १ देखि २०७९ असार मसान्तसम्म) ०७९/८० 2022-07-26 सूचना तथा समाचार
मौजुदा सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना । ०७९/८० 2022-07-25 सूचना तथा समाचार
अन्तर्वार्ता परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 2022-07-22 सूचना तथा समाचार
आ.ब.२०७९/०८० को बार्षिक नगर विकास योजनाको पुस्तक ०७९/८० 2022-07-19 सूचना तथा समाचार
जानकारी सम्बन्धमा । ७८-७९ 2022-07-13 सूचना तथा समाचार
रोजगार सहायकको दरखास्त (आवेदन) सम्बन्धी सूचना । ७८-७९ 2022-07-09 सूचना तथा समाचार
स्थानीय तह वित्तीय सशासन जोखिम मुल्याङ्कन भूमिकास्थान नगरपालिकाको नतिजा सार्वजनिक ७८-७९ 2022-07-08 सूचना तथा समाचार

Pages