FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
दरभाउपत्र स्वीकृतको लागि छनोट भएको सूचना ठे.नं. ३२ प्रयोगशाला सामाग्री २०८०/०८१ 2024-05-08 सूचना तथा समाचार
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। २०८०/०८१ 2024-05-06 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सूचना ठे‍.नं. ३० २०८०/०८१ 2024-04-30 सूचना तथा समाचार
विषय विशेषज्ञ सुचिकृत हुने सम्बन्धमी सूचना । २०८०/०८१ 2024-04-21 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०८१.०१.०७ ल्याव सामग्री २०८०/०८१ 2024-04-19 सूचना तथा समाचार
भूमिकास्थान नगरपालिका २०८० काे आधारभूत तह स्तरीय परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना। २०८०/०८१ 2024-04-12 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सम्बन्धी सूचना ठे‍.नं. २८ २०८०/०८१ 2024-04-10 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र/दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०८०/१२/२७ ठे.नं. ३१ प्रथम पटक र ३० को तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना २०८०/०८१ 2024-04-09 सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना । २०८०/०८१ 2024-04-02 सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना । २०८०/०८१ 2024-04-02 सूचना तथा समाचार

Pages