FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ७ठे‍‍.नं.52-54 र 59 ७७/७८ 2021-04-01 सूचना तथा समाचार
विवरण संकलक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सुचना ७७/७८ 2021-04-13 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएकाे सम्बन्धी सूचना प्लाष्टिक टनेल ७७/७८ 2021-02-23 सूचना तथा समाचार
बिद्यार्थी सहभागी गराउने सम्बन्धी सुचना ७७/७८ 2021-03-05 सूचना तथा समाचार
गुगल प्लस कोड प्रयोग सम्बन्धमा ७७/७८ 2021-04-02 सूचना तथा समाचार
खानेपानी मिटर वितरण सम्बन्धी सूचना २०७८.०१.१३ ७७/७८ 2021-04-26 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र स्वीकृतीको लागि छनोट भएको सम्बन्धी सूचना ठे.नं.४०–४२ ७७/७८ 2021-02-23 सूचना तथा समाचार
भूमिकास्थान नगरपालिकाका कर छुट प्राप्त गर्ने व्यक्तीहरुकाे नामावली ७७/७८ 2021-03-05 सूचना तथा समाचार
विवरण संकलक आवश्यक सम्बन्धी सूचना ७७/७८ 2021-04-05 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे‍‍.नं.८० सेनिटरी प्याड ७७/७८ 2021-04-27 सूचना तथा समाचार

Pages