FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना।।। ०७९/८० 2023-06-02 सूचना तथा समाचार
कृषक सूचिकरणका लागि तथ्याङ्क संकलक (गणक) को अन्तिम नतिजा २०८०.०२.०५ ०७९/८० 2023-05-19 सूचना तथा समाचार
कृषक सुचिकरणका लागि तथ्याङ्क संकलन (गणक) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा। ०७९/८० 2023-05-19 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सम्बन्धी सूचना ठे.नं. ४१ ०७९/८० 2023-05-12 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सम्बन्धी सूचना ठे.नं. ३३ र ४० ०७९/८० 2023-05-11 सूचना तथा समाचार
छात्रवृत्तिको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ०७९/८० 2023-05-10 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सम्बन्धी सूचना ठे‍.नं. ३० र ३१ ०७९/८० 2023-05-02 सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सम्बन्धी सूचना Contract ID 18 ०७९/८० 2023-04-23 सूचना तथा समाचार
विद्यालय नर्स पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । ०७९/८० 2023-04-23 सूचना तथा समाचार
सिक्दै कमाउदै प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा । ०७९/८० 2023-04-20 सूचना तथा समाचार

Pages