FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
विद्यालय नर्स सहायक पाँचौं र अ. हे.व. सहायक चौथों तहको लिखित परीक्षामा सफल उमेदवारहरु अन्तवार्ता सम्बन्धी सूचना ७८-७९ 2021-10-10 सूचना तथा समाचार
कार्यक्रम संचालन (तालीम, गोष्ठी, अनुगमन, भेला, भ्रमण आदि) का लागि खर्चको मापदण्ड (नम्र्स) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ ७८-७९ 2021-10-05 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सूचना ठे.नं.३ र ४ ७८-७९ 2021-10-04 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सूचना ठे.नं.८,९,१०,११ ७८-७९ 2021-10-04 सूचना तथा समाचार
बाेलपत्र स्वीकृतिकाे लागि छनोट भएको सूचना ठे.नं.१ ७८-७९ 2021-10-04 सूचना तथा समाचार
सरुवाको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ७८-७९ 2021-09-28 सूचना तथा समाचार
लेखापरिक्षक सुचिकृत हुने सम्बन्धी सुचना ७८-७९ 2021-09-22 सूचना तथा समाचार
बाेलपत्र स्विकृतको लागि छनाेट भएकाे सूचना २०७८.०६.०४ ७८-७९ 2021-09-20 सूचना तथा समाचार
कर्मचारी आवश्यक सम्बन्धी सूचना ७८-७९ 2021-09-20 सूचना तथा समाचार
बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना दोस्रो ठे.नं.०१_२०७८.०५.२१ ७८-७९ 2021-09-06 सूचना तथा समाचार

Pages