FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना (कृषि अधिकृत) ७७/७८ 2021-04-09 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएकाे सम्बन्धी सूचना प्रभाकर मा.वि.भू.न.पा.३ ७७/७८ 2021-06-10 सूचना तथा समाचार
नर्सरी स्थापना तथा साना सिंचाइ कार्यक्रमका लागि अनुदान सम्बन्धी सुचना ७७/७८ 2021-03-04 सूचना तथा समाचार
सहभागी गराउने बारे ।।। ७८-७९ 2021-11-11 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्विकृतको लागि छनौट भएको ७७/७८ 2021-05-09 सूचना तथा समाचार
भूमिकास्थान नगरपालिकाकाे ९वौं नगरसभाबाट पारित मर्मत संभार तर्फका योजना ७७/७८ 2021-06-24 सूचना तथा समाचार
बाेलपत्र/दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे.नं.१२ देखि १५_२०७८.०५.२१ ७८-७९ 2021-09-06 सूचना तथा समाचार
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना २०७७.१२.१३ ७७/७८ 2021-03-26 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएकाे सम्बन्धी सूचना २०७८.०२.२१ ७७/७८ 2021-06-04 सूचना तथा समाचार
विद्यालय नर्स सहायक पाँचौं र अ. हे.व. सहायक चौथों तहको नतिजा प्रकाशन ।।। ७८-७९ 2021-10-10 सूचना तथा समाचार

Pages