FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना(दोस्रो पटक सूचना प्रकासित) ७८-७९ 2022-01-12 सूचना तथा समाचार
साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) सञ्चालन प्रस्ताव आह्वान ७८-७९ 2022-01-09 सूचना तथा समाचार
नगर सभा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना २०७८.०९.२१ ७८-७९ 2022-01-05 सूचना तथा समाचार
लिलाम बढाबढ सम्बन्धि सूचना ७८-७९ 2022-01-04 सूचना तथा समाचार
बाेलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सम्बन्धी सूचना २०७८.०९.१८ ७८-७९ 2022-01-03 सूचना तथा समाचार
प्रतियोगिता संचालन सम्बन्धि सूचना ७८-७९ 2022-01-02 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७८.९.१३ ७८-७९ 2021-12-30 सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ७८-७९ 2021-12-28 सूचना तथा समाचार
लिलाम बढाबढ सम्बन्धि पुन: प्रकाशित सूचना ७८-७९ 2021-12-24 सूचना तथा समाचार
मकै उत्पादन प्रवर्दन कार्यक्रममा सहभागीता सम्बन्धी सूचना २०७८ ७८-७९ 2021-12-19 सूचना तथा समाचार

Pages