FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
दर रेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । २०८०/०८१ 2023-11-01 सूचना तथा समाचार
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना २०८०.०७.१३ २०८०/०८१ 2023-10-30 सूचना तथा समाचार
प्राविधिक सहायक विज्ञापन सम्बन्धमा । २०८०/०८१ 2023-10-30 सूचना तथा समाचार
प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना २०८०.०७.१३ २०८०/०८१ 2023-10-30 सूचना तथा समाचार
साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र तरकारी(पकेट) निरन्तरताको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी १५ दिने सूचना।। २०८०/०८१ 2023-09-26 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना (आन्तरिक आय) खोला तथा निकासी २०८०/०८१ 2023-09-24 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृतकाे छनौट भएको सूचना।। २०८०/०८१ 2023-09-17 सूचना तथा समाचार
कार्यालय सहयोगी परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।। २०८०/०८१ 2023-09-10 सूचना तथा समाचार
अन्यथा भएकोले सच्याइएको सम्बन्धी सूचना (कवाडी) २०८०.०५.१९ २०८०/०८१ 2023-09-05 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे.नं. ३ देखि ६ सम्म खोला र निकासी २०८०/०८१ 2023-09-04 सूचना तथा समाचार

Pages