FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा।। २०८०/०८१ 2023-11-30 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०८०.०८.१३ २०८०/०८१ 2023-11-29 सूचना तथा समाचार
दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा २०८०.०८.११ २०८०/०८१ 2023-11-27 सूचना तथा समाचार
कन्ये च्याउको विउ माग सम्बन्धी सूचना २०८०.०८.११ २०८०/०८१ 2023-11-27 सूचना तथा समाचार
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना।।। २०८०/०८१ 2023-11-26 सूचना तथा समाचार
स्थानीय बिदा सम्बन्धी सूचना । २०८०/०८१ 2023-11-22 सूचना तथा समाचार
परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना २०८०.०८.०५ २०८०/०८१ 2023-11-21 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठेक्का नं.07 २०८०/०८१ 2023-11-20 सूचना तथा समाचार
बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम संचालन प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना । २०८०/०८१ 2023-11-01 सूचना तथा समाचार
लेखापरीक्षणका लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । २०८०/०८१ 2023-11-01 सूचना तथा समाचार

Pages