FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे.नं.४१ देखि ४५_२४ र २७ ७८-७९ 2022-02-09 सूचना तथा समाचार
सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा ७८-७९ 2022-02-08 सूचना तथा समाचार
सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान ७८-७९ 2022-02-08 सूचना तथा समाचार
लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना ७८-७९ 2022-02-06 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ३० देखि ३५ सम्म २०७८.१०.१६ ७८-७९ 2022-01-30 सूचना तथा समाचार
बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ३६ देखि ३९ सम्म २०७८.१०.१६ ७८-७९ 2022-01-30 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सम्बन्धी सूचना ७८-७९ 2022-01-23 सूचना तथा समाचार
LISA RESULT ७८-७९ 2022-01-19 सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ७८-७९ 2022-01-13 सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ७८-७९ 2022-01-12 सूचना तथा समाचार

Pages