FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
लागत साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना २०७८ ७८-७९ 2021-12-19 सूचना तथा समाचार
साना व्यवसायी कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) संचालन प्रस्ताव आह्वान ७८-७९ 2021-12-12 सूचना तथा समाचार
दावि बिरोधका लागी लाभग्राहिको नामावली प्रकाशित सम्बन्धी सूचना ७८-७९ 2021-12-09 सूचना तथा समाचार
दररेट उपलब्ध गराउने बारे ७८-७९ 2021-12-02 सूचना तथा समाचार
दर रेट पेश गर्ने बारे ७८-७९ 2021-11-30 सूचना तथा समाचार
नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सम्बन्धी सूचना ७८-७९ 2021-11-30 सूचना तथा समाचार
धानबालीकाे क्षेतिकाे विवरण पठाउने सम्बन्धमा २०७८.८.१४ ७८-७९ 2021-11-30 सूचना तथा समाचार
दररेट उपलब्ध गराउने बारे ७८-७९ 2021-11-19 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे नं १६ देखि २० र ठे नं २ ७८-७९ 2021-11-17 सूचना तथा समाचार
सहभागी गराउने बारे ।।। ७८-७९ 2021-11-11 सूचना तथा समाचार

Pages