FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे.नं. १४ र १५ २०८०/०८१ 2024-01-14 सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव आह्वान सम्बान्धी सूचना । २०८०/०८१ 2024-01-07 सूचना तथा समाचार
परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना (कार्यालय सहयोगी) २०८०/०८१ 2024-01-02 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र स्विकृतको लागि छनोट भएको सूचना ठे.नं. १० २०८०/०८१ 2024-01-02 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्विकृतको लागि छनोट भएको सूचना ठे.नं. ०७ २०८०/०८१ 2024-01-01 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र/बोलपत्र आह्वान सम्बन्धमा ठे.नं.१२ र १३ ठे.नं. ८ दोस्रो २०८०/०८१ 2023-12-21 सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना । २०८०/०८१ 2023-12-11 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ९ देखि ११ २०८०.०८.२० २०८०/०८१ 2023-12-06 सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।। २०८०/०८१ 2023-12-05 सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।। २०८०/०८१ 2023-12-05 सूचना तथा समाचार

Pages