FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
रोजगार संयोजक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ७८-७९ 2022-02-19 सूचना तथा समाचार
रोजगार सहायक पदको विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना ७८-७९ 2022-02-16 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे.नं.४७ देखि ५३, २०७८.११.०४ ७८-७९ 2022-02-16 सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ७८-७९ 2022-02-13 सूचना तथा समाचार
प्रतियोगिता सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ७८-७९ 2022-02-13 सूचना तथा समाचार
प्रतियगिता सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ७८-७९ 2022-02-13 सूचना तथा समाचार
रोजगार संयोजकको परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ७८-७९ 2022-02-13 सूचना तथा समाचार
सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना ७८-७९ 2022-02-13 सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव पेश गर्ने बारे ७८-७९ 2022-02-13 सूचना तथा समाचार
बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे.नं.४६, २०७८.१०.२७ ७८-७९ 2022-02-10 सूचना तथा समाचार

Pages