FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे.नं. २८ देखि ३० र दोस्रो सूचना १७ र २१ २०८०/०८१ 2024-02-12 सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । २०८०/०८१ 2024-02-12 सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । २०८०/०८१ 2024-02-12 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सूचना ठेक्का नं. ९ र ११ २०८०/०८१ 2024-02-11 सूचना तथा समाचार
खुल्ला दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना QT5 देखि QT12 २०८०/०८१ 2024-02-11 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे.नं. २७ विभिन्न खानेपानी २०८०/०८१ 2024-02-05 सूचना तथा समाचार
कृषक सुचिकरणका लागि गणक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । २०८०/०८१ 2024-01-30 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सूचना ठे नं. १२ २०८०/०८१ 2024-01-29 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे.नं. २४ देखि २६ सडक बोर्ड २०८०/०८१ 2024-01-28 सूचना तथा समाचार
अनुदानमा हाते ट्रयाक्टर वितरण सम्बन्धी सूचना २०८०/०८१ 2024-01-26 सूचना तथा समाचार

Pages