FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ७८-७९ 2021-11-08 सूचना तथा समाचार
LOI of Contract ID 05/BMA/W/BT/078/79 ७८-७९ 2021-10-28 सूचना तथा समाचार
बेरोजगार युवा कृषि उद्यमीलाई मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव अनुदान सम्बन्धी सूचना ७८-७९ 2021-10-27 सूचना तथा समाचार
सेवा प्रदायक संस्था छनोट सम्बन्धी सूचना २०७८.७.९ ७८-७९ 2021-10-26 सूचना तथा समाचार
पशुधन वीमा कार्यक्रमको दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७८.७.९ ७८-७९ 2021-10-26 सूचना तथा समाचार
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ठे.नं.५ ७८-७९ 2021-10-12 सूचना तथा समाचार
लेखापरीक्षक सूचिकृत गरिएको सम्बन्धमा ७८-७९ 2021-10-11 सूचना तथा समाचार
महाअष्टमीमा झण्डा पूजा गर्ने सम्बन्धमा ७८-७९ 2021-10-11 सूचना तथा समाचार
शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना १२ देखि १५ दोस्रो ७८-७९ 2021-10-11 सूचना तथा समाचार
विद्यालय नर्स सहायक पाँचौं र अ. हे.व. सहायक चौथों तहको नतिजा प्रकाशन ।।। ७८-७९ 2021-10-10 सूचना तथा समाचार

Pages