FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
बाँझो जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना । २०८०/०८१ 2023-08-09 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे.नं. १ औषधी २०८०/०८१ 2023-08-06 सूचना तथा समाचार
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। २०८०/०८१ 2023-07-31 सूचना तथा समाचार
मौजुदा सूची दर्ता गराउने सम्बन्धमा । २०८०/०८१ 2023-07-18 सूचना तथा समाचार
सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना । २०८०/०८१ 2023-07-17 सूचना तथा समाचार
सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना।।। ०७९/८० 2023-06-02 सूचना तथा समाचार
कृषक सूचिकरणका लागि तथ्याङ्क संकलक (गणक) को अन्तिम नतिजा २०८०.०२.०५ ०७९/८० 2023-05-19 सूचना तथा समाचार
कृषक सुचिकरणका लागि तथ्याङ्क संकलन (गणक) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा। ०७९/८० 2023-05-19 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सम्बन्धी सूचना ठे.नं. ४१ ०७९/८० 2023-05-12 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सम्बन्धी सूचना ठे.नं. ३३ र ४० ०७९/८० 2023-05-11 सूचना तथा समाचार

Pages