FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सम्बन्धी सूचना २०८०.०१.०३ ०७९/८० 2023-04-16 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे.नं. ४१ ०७९/८० 2023-04-12 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना दोस्रो ठे.नं. ३०‚ ३१ ०७९/८० 2023-04-12 सूचना तथा समाचार
५० प्रतिशत अनुदानमा हातेट्याक्टर वितरणका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना । ०७९/८० 2023-04-07 सूचना तथा समाचार
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । ०७९/८० 2023-04-04 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे.नं. ३३ देखी ४० सम्म २०७९.१२.१६ ०७९/८० 2023-03-30 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे.नं. ३०-३२ सम्म २०७९.१२.०३ ०७९/८० 2023-03-17 सूचना तथा समाचार
शिक्षकसेवा आयोग / लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना २०७९.१२.०२ ०७९/८० 2023-03-16 सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सूचना । ०७९/८० 2023-03-14 सूचना तथा समाचार
विषय विशेषज्ञ सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना। ०७९/८० 2023-03-09 सूचना तथा समाचार

Pages