FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सम्बन्धी सूचना ठे.नं. ३३ र ४० ०७९/८० 2023-05-11 सूचना तथा समाचार
छात्रवृत्तिको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ०७९/८० 2023-05-10 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सम्बन्धी सूचना ठे‍.नं. ३० र ३१ ०७९/८० 2023-05-02 सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सम्बन्धी सूचना Contract ID 18 ०७९/८० 2023-04-23 सूचना तथा समाचार
विद्यालय नर्स पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । ०७९/८० 2023-04-23 सूचना तथा समाचार
सिक्दै कमाउदै प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा । ०७९/८० 2023-04-20 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र स्विकृतको लागि छनोट भएको सूचना ठे.नं. ३४ देखि ३९ सम्म ०७९/८० 2023-04-20 सूचना तथा समाचार
लम्पी स्किन रोग सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 2023-04-18 सूचना तथा समाचार
विद्यालय नर्स परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना। ०७९/८० 2023-04-18 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ३३ र ४० दोस्रो पटक २०८०.०१.०४ ०७९/८० 2023-04-17 सूचना तथा समाचार

Pages