FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
कृषि जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना २०८०/०८१ 2024-01-25 सूचना तथा समाचार
तरकारी बाली (हिमाली आलु) प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना २०८०/०८१ 2024-01-25 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे.नं.२१ देखि २३ सम्म २०८०/०८१ 2024-01-25 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे.नं. १६ देखि २० सम्म २०८०/०८१ 2024-01-24 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना दोस्रो ठे.नं. ९ र ११ २०८०/०८१ 2024-01-23 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सूचना ठे नं. ८ र १३ २०८०/०८१ 2024-01-21 सूचना तथा समाचार
कृषक दर्ता ब्यबस्थापन (किसान सूचिकरण) का लागि तथ्याङ्क संकलक (गणक) आवश्यकता सम्बन्धी सूचना २०८०/०८१ 2024-01-21 सूचना तथा समाचार
अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । २०८०/०८१ 2024-01-19 सूचना तथा समाचार
अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । २०८०/०८१ 2024-01-18 सूचना तथा समाचार
५० % अनुदानमा खोर निर्माण सम्बन्धी सूचना । २०८०/०८१ 2024-01-18 सूचना तथा समाचार

Pages