FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
कृषक सुचिकरणका लागि गणक पदको नतिजा प्रकाशित ७८-७९ 2022-03-02 सूचना तथा समाचार
कृषक सूचिकरणको लागि गणक छनोट अन्तरवार्ता परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना ७८-७९ 2022-02-28 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र स्वीकृतका लागि छनोट भएको सम्बन्धी सूचना ठे.नं.४० ७८-७९ 2022-02-25 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र स्वीकृतका लागि छनोट भएको सम्बन्धी सूचना ठे.नं.३२ र ३५ ७८-७९ 2022-02-25 सूचना तथा समाचार
उपभोक्ता समिति मार्फत खानेपानी पाइप खरिदका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ७८-७९ 2022-02-24 सूचना तथा समाचार
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ७८-७९ 2022-02-23 सूचना तथा समाचार
कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना ७८-७९ 2022-02-22 सूचना तथा समाचार
व्यवसायिक कागति खेति विस्तार कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धि सूचना ७८-७९ 2022-02-22 सूचना तथा समाचार
साना व्यवसायिक कृर्षि उत्पादन केन्द्र उत्पादन केन्द्र पकेट संचालन प्रस्ताव आव्हान ७८-७९ 2022-02-22 सूचना तथा समाचार
कृषक दर्ता ब्यबस्थापन (कृषक सूचिकरण) का लागि तथ्याङ्क संकलक (गणक) आबश्यकता समब्नधी सूचना ७८-७९ 2022-02-20 सूचना तथा समाचार

Pages