FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
विवरण संकलक आवश्यक सम्बन्धी सूचना ७७/७८ 2021-04-05 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएकाे सम्बन्धी सूचना (भगवती आ.वि) ७७/७८ 2021-06-08 सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव स्वीकृतीको लागि छनोट भएको सम्बन्धी सूचना बाख्रा खरिद ७७/७८ 2021-02-23 सूचना तथा समाचार
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ठे.नं.५ ७८-७९ 2021-10-12 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे‍‍.नं.८० सेनिटरी प्याड ७७/७८ 2021-04-27 सूचना तथा समाचार
भूमिकास्थान नगरपालिकाकाे ९वौं नगरसभाबाट पारित बजेट बक्तब्य ७७/७८ 2021-06-24 सूचना तथा समाचार
बाेलपत्र/दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७८.०४.३१ ७८-७९ 2021-08-16 सूचना तथा समाचार
अ.हे.व. पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ७७/७८ 2021-03-07 सूचना तथा समाचार
बाेलपत्र स्वीकृतीका लागि छनाेट भएकाे सूचना २०७८.२.१३ ७७/७८ 2021-05-27 सूचना तथा समाचार
सरुवाको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ७८-७९ 2021-09-28 सूचना तथा समाचार

Pages