FAQs Complain Problems

समाचार

चार किल्ला प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
निवेदन पेश गरेको दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. ५००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सक्कल जग्गा धनि पुर्जा
  • चालु आ.ब. को कर तिरेको रसिद
  • नागरिकता
  • चार किल्ला खुलाएको निवेदन