FAQs Complain Problems

समाचार

नामशारी सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
निवेदा पेश गरेको ५ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. १५०
आवश्यक कागजातहरु: 
  • मृतकको नामको सक्कल पुर्जा
  • मृत्यु दर्ता
  • मृतकको नागरिकता ,कर तिरेको रसिद
  • नाता प्रमाणित
  • नामसारी गर्नेको नागरिकता र फोटो
  • हकदारहरुको नागरिकता
  • किटानी निवेदन
  • आवश्यक ठानेमा सर्जमिन मुचुल्का