FAQs Complain Problems

समाचार

मृत्यु दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
निवेदन पेश गरेको दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानिय पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन सम्म निशुल्क सो पश्चात रु. १००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • मृतकको नागरिकता
  • सूचकको नागरिकता
नमुना फाराम तथा अन्य: