प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बाेलपत्र/दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना आ.ब.२०७७/०७८ ठेक्का नं. १ देखि ४ सम्म ७७/७८ 07/27/2020 - 15:01 PDF icon Notice 1 to 4.pdf
भूमिकास्थान नगरपालिकाकाे बार्षिक नगर विकास योजना २०७७/०७८ ७७/७८ 07/16/2020 - 12:21 PDF icon 7th Nagar Shava Book for Web.pdf
दरभाउ पत्र अस्वीकृत भएकाे सम्बन्धी सूचना ०७७/०३/२५ सेनिटरी प्याड ७६/७७ 07/09/2020 - 10:38 PDF icon Rejected Darbhau Patra of Sanitary Pad.pdf
दरभाउ पत्र स्वीकृतीका लागि छनाैट भएकाे सम्बन्धी सूचना आ.ब.२०७६/०७७ ७६/७७ 06/17/2020 - 14:59 PDF icon Darbhaupatra Acceptance Notic Shri Ram 2077 Jestha.pdf
दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ३ असार २०७७ ७६/७७ 06/17/2020 - 13:59 PDF icon Notice 53 for Web.pdf
दरभाउपत्र स्विकृतकाे लागि छनाैट भएकाे सूचना २०७७ जेठ १८ ७६/७७ 05/31/2020 - 16:07 PDF icon Asaya ko Suchana Aasu Jestha 18, 2077.pdf
बाेलपत्र स्विकृतकाे लागि छनाैट भएकाे सूचना २०७७ जेठ १६ ७६/७७ 05/29/2020 - 18:17 PDF icon Asaya ko Suchana Aasu Jestha 2077.pdf
दरभाउपत्र स्वीकृतको लागि छनौट भएको सूचना ७ जेठ २०७७ ! ठे‍. न. ३९ र ४८ ७६/७७ 05/20/2020 - 21:45 PDF icon Ashya Notice of Bike and Solar.pdf
बोलपत्र दरभाउपत्र खरिद तथा दाखिला सम्बन्धमा ठे‍ न.३९ ४५-४८ ४९ ५० ७६/७७ 05/06/2020 - 21:17 PDF icon Bid addandum Noitce 24-01-077.pdf
अन्यथा भएकाेले सच्याइएकाे सूचना २६ चैत्र २०७६ ७६/७७ 04/08/2020 - 19:01

Pages