प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बाेलपत्र/दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना २१ फागुन २०७६ (44/BMA/W/SB/076/77) ७६/७७ 03/05/2020 - 14:31 PDF icon 44_Dharapani Dhakabang Motorable Road Upgrade.pdf
राय सुझाब सम्बन्धी सूचना १९ फागुन २०७६ (IEE) ७६/७७ 03/03/2020 - 14:09 PDF icon Raya Sujhab Notice of IEE 2076.pdf
बाेलपत्र/दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना १९ फागुन २०७६ (Tendar 40_41_42_43) ७६/७७ 03/03/2020 - 14:05 PDF icon 40_41_42_43 Tendar Notice 19th Falgun.pdf
बाेलपत्र/दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना १९ फागुन २०७६ (Tendar 38_39) ७६/७७ 03/03/2020 - 14:03 PDF icon 38_39 Tendar Noitce 19th Falgun.pdf
अन्यथा भएकाेले सच्याइएकाे सूचना फागुन २०७६ 37/BMA/G/MS/076/77 ७६/७७ 02/28/2020 - 11:23 PDF icon notice 37 Second for Web.pdf
35_36 बोलपत्र स्वीकृतको लागि छनौट भएको सूचना १५ फागुन २०७६ ! ७६/७७ 02/27/2020 - 20:07 PDF icon 35_36 Ko Bolpatra Swikritko lagi selected.pdf
37/BMA/G/MS/2076/077 बाेलपत्र/दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना १२ फागुन २०७६ ७६/७७ 02/24/2020 - 16:51 PDF icon notice 37 for Web१.pdf
बोलपत्र स्वीकृतको लागि छनौट भएको सूचना २७ माघ २०७६ ! ७६/७७ 02/10/2020 - 00:00 PDF icon Notice 27th Magh 2076.pdf
दरभाउपत्र/बाेलपत्र स्वीकृतको लागि छनौट भएको सूचना 27 माघ २०७६ ! ७६/७७ 02/10/2020 - 00:00 PDF icon Letter of 27th Magh 2076.pdf
बोलपत्र स्वीकृतको लागि छनौट भएको सूचना २६ माघ २०७६ (डबल क्याब गाडी) ७६/७७ 02/09/2020 - 19:27 PDF icon Sipradi.pdf

Pages